Выбери любимый жанр

Ma??e?stwo na lodzie - Woititz Janet G.


АннотацияKsi??ka ukazuje problem w jaki spos?b rodziny alkoholik?w mog? same sobie pom?c w zdrowieniu. W rozwa?aniach autorka omawia typow? rodzin? ameryka?sk?, jednak wiele og?lnych twierdze? tu przytaczanych b?dzie prawdziwych tak?e w odniesieniu do innych szczeg?lnych sytuacji rodzinnych.Autorka m?wi; 'Mam odwag? powiedzie? ci, ?e mo?esz nauczy? si? ?y? z alkoholikiem. Nie tylko ?y? ale by? szcz??liwa i produktywna, bez wzgl?du na to, co on robi. Naprawd? wiem jak mo?esz wzbogaci? swoje ?ycie. Zdecyduj czy chcesz spr?bowa?. Je?li nie chcesz, zosta? ze swoimi nieszcz??ciami. Wyb?r nale?y do ciebie.'

Поделиться:
Литературный портал Booksfinder.ru